Fietstunnel bij Stenen Hoofd kan ook

Het Stenen Hoofd bij de Silodam. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Een fietsbrug vanuit West over het IJ komt er voorlopig niet, maar dat plan is zeker niet van de baan. Het college van B en W wil echter pas na het jaar 2020 een besluit nemen over een eventuele brug ter hoogte van Het Stenen Hoofd. Ook een tunnel onder het IJ op die plek is een serieuze optie.

De gemeenteraad hakt voor de zomer een knoop door over het voornemen van B en W om nu alleen een brug vanaf het Java-eiland naar Noord aan te leggen. Tot en met 6 maart is inspraak op de plannen mogelijk. Over een vaste oeververbinding in West bij Het Stenen Hoofd willen B en W dus pas later beslissen. De keuze tussen een brug (kosten 153 miljoen tot 233 miljoen euro) of tunnel (212 miljoen euro) is nog open.

Tegen een brug van West naar Noord bleken eerder vanuit nautische hoek grote bezwaren te bestaan. Wethouder Kajsa Ollongren kondigde vorig jaar wel aan dat de Passenger Terminal Amsterdam moet worden verplaatst om het centrum te ontlasten. Door verplaatsing van de terminal zou een fietsbrug van West naar Noord in principe ook geen belemmering meer vormen voor cruiseschepen.

Geen terminal in Houthaven

De Coenhaven, Noord en de Achtersluispolder in Zaanstad zijn in beeld als alternatieve locaties voor de cruiseterminal. De Nieuwe Houthaven maakt bijna geen kans meer. Deze locatie is na een haalbaarheidsstudie afgevallen omdat cruiseschepen geluidshinder zouden veroorzaken in de naastgelegen nieuwe woonwijk.

Inloopavond

Voor inwoners van West is er woensdagavond 15 februari een inloopavond over de voorlopige plannen. De bijeenkomst vindt plaats tussen 18 en 21 uur in het 4e Gymnasium, Archangelweg 4.

DeWestkrant