Luchtkwaliteit in West nog steeds niet best

Luchtmeetstation van de GGD in de Jan van Galenstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De luchtkwaliteit in West laat nog veel te wensen over. Op diverse meetpunten zijn opnieuw advieswaarden van Wereldgezondheidsorganisatie WHO overschreden. De verontreiniging met stikstofdioxide (NO2) steeg in 2016 zelfs weer na een jarenlange daling. De hoeveelheid fijnstof bleef nagenoeg gelijk, afgezien van een opvallende stijging in het Westerpark.

De meetposten aan de Jan van Galenstraat, Haarlemmerweg en de A10-West bij de Einsteinweg lieten te hoge jaargemiddelden zien voor stikstofdioxide, zo blijkt uit de rapportage van de GGD over het Amsterdamse luchtmeetnet

Voor fijn stof zijn eveneens bij de Jan van Galenstraat en A10-West overschrijdingen gemeten, en ook bij de Van Diemenstraat en in het Westerpark. De GGD vermoedt dat de opmerkelijke verslechtering in het Westerpark te maken heeft met bouwwerkzaamheden in de Houthaven.

Rustig weer

De toename van het NO2-gehalte op veel meetpunten wijt de GGD vooral aan het weer: vorig jaar was er minder wind en die waaide minder vaak uit het relatief schone westen en noorden. Over een langere periode is er nog wel sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit, zo stelt de GGD.

Overschrijdingen 

Het meetpunt langs de Haarlemmerweg gaf een forse overschrijding aan: 48,6 microgram NO2 per m3, terwijl de advieswaarde van de WHO 40 microgram per m3 is. Teveel NO2 werd ook gemeten langs de A10-West (48,1) en de Jan van Galenstraat (41,4).

Gezondheidsrisico’s 

Verkeer is volgens de GGD de belangrijkste bron van luchtvervuiling in de stad. Vuile lucht leidt vooral tot verhoogde gezondheidsrisico’s voor kinderen, ouderen en mensen die al een luchtwegaandoening of een hart- en vaatziekte hebben, aldus de GGD.