Winkelstraten na corona – Column Melanie van der Horst, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

Nu de coronabeperkingen worden opgeheven en we eindelijk weer zonder mondkapjes mogen winkelen, is het nog maar de vraag of winkeliers hun oude klanten zien terugkeren. De verschuiving van fysiek winkelen naar online shoppen is voor een deel structureel. Het is gemakkelijk, de bezorging is meestal snel en we zijn eraan gewend geraakt om niet meer voor iedere boodschap de deur uit te gaan. Ondernemers begrijpen dat heel goed, en willen zich professionaliseren in digitalisering. Ook hebben ze de behoefte om meer samen te werken met de hele winkelstraat, om zo het fysiek winkelen aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door het aanbieden van gezamenlijke kortingen. Die digitalisering is heel belangrijk voor lokale ondernemers om tegenwicht te kunnen bieden aan de grote ketens, die grote budgetten hebben voor marketing en gepersonaliseerde advertenties. Een en ander blijkt uit een onderzoek onder ondernemers in Oud-West en de Jan Evertsenstraat. De ondernemersstichting, en ook wij, wilden graag weten waar ondernemers echt behoefte aan hebben, hoe we hen als gemeente het beste kunnen ondersteunen om te zorgen dat de winkeliers het hoofd boven water houden en voorbereid zijn op het post-corona-winkeltijdperk. Bijna honderd ondernemers verdeeld over horeca en detailhandel deden mee aan het onderzoek dat in april plaatsvond. De zorgen bleken groot: meer dan de helft gaf aan te hebben gevraagd om huurverlaging en zei investeringen en marketing on hold te hebben gezet. Zelfs een op de drie sprak de vrees uit de coronacrisis niet te zullen overleven.
In de enquête wordt nadrukkelijk de wens uitgesproken om online beter zichtbaar en vindbaar te zijn. Omdat ondernemers hebben aangegeven dat de kosten een drempel zijn om deel te nemen aan een cursus of opleiding, of om er iemand voor in te huren, is het stadsdeel om een bijdrage gevraagd. Juist om het herstel na corona te faciliteren biedt het MKB een cursus digitale ondersteuning aan, een samenwerking van MKB met de overheid en onderwijsinstellingen. Het gaat om een masterclass en 4 workshops die ondernemers helpt hun online marketing te professionaliseren. Om de deelname zo laagdrempelig mogelijk te houden vergoedt stadsdeel West de eerste workshop.
Uit de enquête blijkt tevens dat ondernemers samenwerking belangrijk vinden en verder willen versterken. Ook hieraan wil het stadsdeel bijdragen. Ondernemers kunnen een beroep doen op ondersteuning van ‘straatmanagement’. We verwachten dat er flink gebruik wordt gemaakt van deze regeling voor ondersteuning van activiteiten in de winkelgebieden.
Voor de Kinkerstraat en omgeving werken gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren samen om een goede winkeldiversiteit te behouden (zie ook www.stavoorjestraat.Nl). Mooi nieuws is dat ook buiten Oud-West en De Baarsjes de samenwerking tussen ondernemers is versterkt. Nadat eerder al een ondernemersvereniging is opgericht voor het middenstuk van de Bos en Lommerweg is die er nu ook voor de Spaarndammerstraat. We hebben een straatmanager aangesteld om de straat zelf, maar ook de verbinding met de nieuwe Houthavens te versterken. Op deze manier hopen we dat de winkelstraten sterker terugkomen uit de coronacrisis. Misschien kunnen wij met elkaar een handje helpen door niet louter online te winkelen, of door online te bestellen bij lokale ondernemers. Ik zei het hier al eerder: support your locals. Dat is nog steeds hard nodig.