Woningbouw mogelijk bij Transformatorweg

(beeld: Google Maps)
Hoogstins2024

Met de goedkeuring van de investeringsnota Sloterdijk I Zuid door de gemeenteraad wordt woningbouw mogelijk in het gebied ten zuiden van de Transformatorweg, tussen Spaarndammerdijk en Kabelweg. De eventuele nieuwe bewoners worden onder meer de buren van het Mediacollege. Zo’n investeringsnota geldt als ’toetsings en kaderinstrument’ voor ontwikkelplannen voor onder meer woningen. De ambitie is binnen de ring een ‘nieuwe, dynamische en duurzame wijk neer te zetten aan de westkant van Amsterdam’.
De ontwikkeling van de bouwblokken zal op zijn vroegst beginnen vanaf de zomer van 2021. Hoe snel de bouw zal gaan, hangt volgens de gemeente af van de ontwikkelaars in het gebied. Het is de bedoeling dat bij Sloterdijk steeds meer woningen komen. In het stationsgebied staan al appartementen te koop, onder andere in het project Vertical.

DeWestkrant