30 bewoners De Boeg moeten hun appartementen verlaten

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Dertig bewoners van zorgcentrum De Boeg van zorgorganisatie Cordaan moeten hun appartementen verlaten. Volgens Cordaan is de reden hiervoor dat het gebouw niet voldoet om deze bewoners, die zware zorg nodig hebben, te helpen. Zo kan personeel niet uit de voeten in de relatief kleine appartementen en voldoet het gebouw niet aan de arbo-normen. ,,Medewerkers zitten letterlijk met de laptop in de bezemkast”, aldus de woordvoerder van Cordaan. ,,Een oplossing zou zijn: meer ruimte maken. Maar dat zou ook betekenen dat we appartementen zouden moeten opgeven, waardoor een deel van de bewoners toch zou moeten verhuizen.”

Onder de bewoners van De Boeg is onrust ontstaan over het besluit van Cordaan, dat nog niet helemaal definitief is. In de stadsdeelcommissie stelt D66 komende dinsdag vragen hierover aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel, naar aanleiding van een reportage van AT5. De dagbesteding en de andere voorzieningen blijven in De Boeg.

In het zorgcentrum aan de Hoofdweg komen bewoners met een lichtere zorgbehoefte te wonen, voor de ‘oude’ bewoners wordt met voorrang een andere locatie gezocht binnen Cordaan of bij een andere zorginstelling.

Volgens de woordvoerder komt de gedwongen verhuizing voort uit de tendens dat mensen die zorg nodig hebben, langer thuis blijven wonen. Als ze in een zorginstelling terechtkomen, hebben ze vervolgens zwaardere zorg nodig. ,,De appartementen in De Boeg zijn geschikt voor mensen met zzp 4 (indicatie voor zorgzwaarte, red), terwijl ze eigenlijk al tegen zzp 5 aan zitten. Het betekent hogere werkdruk voor het personeel, bijvoorbeeld omdat bewoners vaker van en op het toilet moeten worden geholpen.”