Actie tegen fietsenchaos

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Stadsdeel West en de politie zijn begonnen met een handhavingsactie tegen de fietsenchaos in de Kinkerstraat. Wrakken, verwaarloosde- en ongebruikte fietsen worden de komende tijd weggehaald. In de Kinkerstraat is volgens het stadsdeel veel overlast door lukraak op de stoep en te lang in rekken neergezette fietsen.

De Kinkerstraat is aangewezen als locatie waar fietsen niet langer dan zes weken onafgebroken mogen worden geparkeerd. Tweewielers die langer ongebruikt op straat staan, krijgen een sticker met de waarschuwing dat de maximale parkeerduur is overschreden. Vanaf zeven dagen na het verstrijken van die zes weken kunnen fietsen worden weggehaald en afgevoerd naar het Fietsdepot.

Op drukke momenten gaat het stadsdeel ook fietscoaches inzetten die verwijzen naar plekken waar de fiets kan worden gestald zonder in de weg te staan. Stadsdeel en politie zijn vanochtend in het gebied ook begonnen met een actie tegen woonfraude.

DeWestkrant