Autobezitters in de knel door aanscherping milieuzone

Door een aanscherping van de huidige milieuzone voldoen veel bezitters van oudere diesels straks niet meer aan de normen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Een aanscherping van de milieuzone heeft ingrijpende gevolgen voor bezitters van oudere auto’s en bestelbusjes op diesel. Over een jaar mogen 992 personenauto’s en 667 bestelauto’s van bewoners en ondernemingen in West waarschijnlijk niet meer binnen de Ring A10 rijden. De eigenaren zijn nog niet geïnformeerd, zo stelt stadsdeel West.

Verkeerswethouder Sharon Dijksma is van plan om de milieuzone binnen de A10 in oktober 2020 aan te scherpen en uit te breiden. Dat heeft grote consequenties voor eigenaren van oudere personenauto’s en bestelwagens op diesel die niet voldoen aan de zogenoemde emissieklasse 4. De precieze regels worden in december vastgesteld.

Stadsdeel West maakt zich zorgen over de gevolgen, zo blijkt uit een schriftelijke reactie op de plannen. “De eigenaren van deze voertuigen zijn nog niet geïnformeerd en gehoord en het is nog onduidelijk in hoeverre het flankerend beleid hen soelaas biedt.”

Dat flankerend beleid kan bijvoorbeeld bestaan uit subsidies, vrijstellingen en ontheffingen, maar onduidelijk is nog hoe die maatregelen er precies gaan uitzien. West verzoekt bij het uitwerken van de plannen rekening te houden met het draagvlak onder bewoners en ondernemers. Het stadsdeel pleit ervoor om de bezitters van oudere dieselvoertuigen nu alvast te informeren. 

Ook Houthaven en Sloterdijk

De milieuzone wordt wat wethouder Dijksma betreft ook uitgebreid naar de wijk Houthaven en het deel van Sloterdijk in West. Het stadsdeel schrijft dat er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om hierover een weloverwogen advies te geven.

West adviseert voorlopig om Sloterdijk uit te zonderen vanwege de vele verwachte bouwactiviteiten in het gebied. Houthaven is volgens West in feite al deel van de zone, omdat de wijk alleen te bereiken is via wegen in de bestaande milieuzone.

Met de uitbreiding en aanscherping van de milieuzone wil het gemeentebestuur de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. 

DeWestkrant