Bellamybuurt in de knel

Drukte in De Hallen op de Local Goods Weekend Market (foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De Bellamybuurt zucht en kraakt onder het sterk gegroeide aantal bezoekers. Vooral sinds de opening van De Hallen klagen bewoners over horeca, toeristen en rondzwervend afval. De nadelen van de enorme populariteit komen zaterdag uitgebreid aan de orde tijdens het Bellamy Buurtfestival.

Er zijn zaterdag allerlei feestelijke activiteiten, maar ook een buurtexcursie met stadsgesprek waarin omwonenden en ondernemers kunnen laten weten waarover zij zich zorgen maken. Duizend buurtbewoners zijn na loting aangeschreven met een oproep om hieraan deel te nemen. Het bestuur van stadsdeel West belooft om met de uitkomsten aan de slag te gaan.

De bedreiging van het dorpse karakter door sloop en nieuwbouw en aantasting van de leefbaarheid en sociale cohesie is een van de thema’s. Overlast en stijgende prijzen door vakantieverhuur via Airbnb is een ander belangrijk onderwerp, evenals hinder door oprukkende horeca, afval op straat en massa’s fietsen die de stoep blokkeren.

Het beste idee voor de buurt krijgt zaterdag een prijs van vijfduizend euro. Onder de voorstellen die zijn ingediend: een digitaal bewonersplatform, een kunstroute, een theatervoorstelling en zangoptredens van groepen en koren in de passage van De Hallen.

Meer hier over het Bellamy Buurtfestival.