Speelplaats ’t Landje in gevaar

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Bouwspeelplaats ’t Landje in het Rembrandtpark houdt mogelijk op te bestaan. Medewerkers, ouders en andere sympathisanten zijn bang dat de buitenspeelplek waar kinderen kunnen timmeren, kanovaren en ponyrijden geen geld meer krijgt voor de exploitatie. Vanavond protesteren ze bij de vergadering van de bestuurscommissie tegen een voorgenomen bezuiniging op kinderboerderijen, die volgens welzijnsorganisatie Impuls ‘per abuis’ is gegaan.

Stadsdeel Nieuw-West moest 2,4 miljoen euro bezuinigen en een van de posten was de kinderboerderijen. Volgens Impuls, dat de exploitatie doet van ’t Landje, is de speelplaats per ongeluk onder ‘kinderboerderijen’ geschaard.

Dit is in tegenspraak met de € 500.000 die het stadsdeel voor de komende twee jaar samen met Vrienden van ’t Landje heeft gereserveerd voor vernieuwing van de speelplek. “Het kan toch niet zo zijn dat er per 1 januari dan geen subsidie meer beschikbaar is voor de exploitatie”, zo schrijft het team van ’t Landje in een flyer.

Portefeuillehouder Ronald Mauer van Nieuw-West gaat in ieder geval ‘zijn uiterste best doen’ de speelplaats te behouden. Vorige week werd bekend dat de gemeenteraad een deel van de voorgenomen bezuinigingen waarschijnlijk gaat intrekken. “In gesprekken met collegeleden willen we er ook voor zorgen dat de bezuiniging op ’t Landje, maar ook op de kinderboerderijen teniet wordt gedaan.”

 

 

DeWestkrant