Bewoners boos over bomenkap schoolplein Ten Kateschool

Hoogstins2024

Bewoners rond de binnentuin van de Ten Kateschool zijn boos omdat de projectontwikkelaar die de school ombouwt tot woningen, de bomen op het plein wil kappen. Volgens hen is het groen door de bouw al beschadigd. De resterende bomen willen ze redden.
Het schoolgebouw in de Kinkerbuurt wordt al sinds de jaren zeventig verhuurd en bewoond. Het groen rondom het plein werd tot de verbouwing volgens de bewoners altijd zorgvuldig onderhouden. ,,Boswilgen, vlinderbomen en vlierbessen verschenen. Japanse kers, seringen en pruimen bloeiden. Bonte spechten, Vlaamse gaaien en soms zelfs een gele kwikstaart kwetterden rond. Het groeide uit tot een klein eco-gebied, zo rustig en dorps”, zo schrijven ze in een persbericht.
Volgens hen stelt de projectontwikkelaar nu dat het binnenterrein nu geen groenwaarde van betekenis meer heeft en vraagt diverse kapvergunningen aan voor de bomen die er nog staan. De bewoners zijn boos en willen de kap tegenhouden. ,,Eerst ongeoorloofd kappen, snoeien en vernietigen en dan stellen dat het restant geen kwaliteit meer heeft.”
Morgenavond (maandag) is er om 19.30 uur een bijeenkomst voor bewoners in Galerie 27 aan de Jan Hanzenstraat 29.

Een foto van het ‘groene’ plein van de Ten Kateschool in zomer 2017 van Astrid Offenberg, de laatste bewoner van de school
Een beschadigde boom eind 2018, foto Ralph Stuyver.