Bomen bij de Sloterplas: kappen of laten staan?

Beeld de film Knooppunt Sloterplas van Martijn Suurenbroek.
Hoogstins2024

Het plan om bomen te kappen in Sloterpark Oost houdt de gemoederen in Nieuw-West flink bezig. Het stadsdeel heeft 215 zogenaamde inspraakreacties gekregen. De gemeente wil aan de oostkant van de plas rond de 300 bomen weghalen, omdat ze niet gezond zouden zijn. Zo zou de grondwaterstand te hoog zijn, wat niet gezond is voor de bomen. Dat blijkt uit onderzoek van een gespecialiseerd bureau.

Bewoners van de Oostoever denken dat het niet nodig is veel bomen te kappen. De actiegroep Buren van het Sloterpark heeft een second opinion laten doen, die uitwijst dat de bomen een ‘redelijke tot goede conditie’ hebben en zo’n 100 tot 150 jaar kunnen worden.

Het stadsdeel beslist niet over de bomenkap. Het plan voor het Sloterpark gaat met de inspraakreacties naar het college van B&W, dat uiteindelijk beslist over kappen of niet.

Er zijn volgens Stadsdeel Nieuw-West afgelopen maand al bomen verwijderd, omdat vanwege een storm er veel waren verzwakt of omgewaaid.

Voor de liefhebbers: de film Knooppunt Sloterplas, waarin Roel van Duijn uitlegt waarom de bomenkap en andere aanpassingen bij de Sloterplas niet nodig zijn.