Bomen mogelijk weg voor parkeerplekken

De Gillis van Ledenberchstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In de Gillis van Ledenberchstraat moeten bomen mogelijk wijken voor auto’s. De straat in de Hugo de Grootbuurt krijgt een nieuwe inrichting, maar volgens stadsdeel West zijn er problemen met de wortels en de afvoer van regenwater. 

De bomen kunnen behouden blijven door grotere boomvakken aan te leggen, maar dat gaat ten koste van autoparkeerplaatsen. Een alternatief is het kappen en vervangen van de negentien bomen, zodat het aantal parkeerplekken gelijk kan blijven. De meningen van buurtbewoners hierover zijn verdeeld, zo stelt het stadsdeel na een buurtbijeenkomst. 

Het kappen van bomen ligt gevoelig, zo bleek vorig jaar ook toen een groot aantal bomen in de nabijgelegen Frederik Hendrikstraat weg moest als onderdeel van een herinrichting. 

Inmiddels heeft het stadsdeel een derde variant ontwikkeld waarbij bijna alle bomen in de Gillis van Ledenberchstraat worden gespaard én het aantal parkeerplekken op peil blijft. Aan beide zijden worden dan vakken gemaakt voor langsparkeren. Dit is mogelijk door het vervallen van inritten voor garages.

De drie varianten legt het stadsdeel voor aan de buurt op een bewonersbijeenkomst op dinsdag 14 januari om 19 uur in het Cartesius Lyceum aan het Frederik Hendrikplantsoen.