Da Costakade moet volledig op de schop

Da Costakade.(Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De Da Costakade in Oud-West gaat volledig op de schop. De slechte staat van de kademuren maakt volgens stadsdeel West ingrijpen noodzakelijk. De impact van de werkzaamheden -die moeten beginnen in 2021- zal groot zijn. Een aantal woonboten kan volgens het stadsdeel tijdelijk een andere ligplaats krijgen.

Vorig jaar werd een deel van de kade ter hoogte van gebouw Tetterode plotseling afgesloten na schade aan het riool, die volgde op werkzaamheden aan de kade. Dit leidde tot een spoedreparatie. Uit nader onderzoek is gebleken dat de De Costakade op minimaal vijf andere plekken vernieuwd moet worden, zo schrijft portefeuillehouder Jeroen van Berkel in een brief aan bewoners.

Dat de kademuren niet sterk genoeg zijn, komt volgens Van Berkel door het gebruik en de belasting op de kade. Daarbij komt dat het niet verantwoord is om slechts een deel van de muren te vernieuwen, omdat hierdoor scheuren en verzakkingen kunnen ontstaan. Daarom gaat tussen 2021 en 2024/2025 de hele kademuur op de schop, inclusief het stuk tussen de Kinkerstraat en de Jacob van Lennepkade aan de oneven zijde.

De brug van de De Clercqstraat over de Da Costakade onderging inmiddels ook al een langdurige reparatie, die gepaard ging met veel verkeershinder. Buurtbewoners kunnen meedenken in een werkgroep over de herinrichting van de kade.

 

DeWestkrant