Tijdelijke ligplekken woonboten langs kades in West

Woonboten langs de Da Costakade, die op de schop gaat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Op verschillende plaatsen in West komen tijdelijke ligplekken voor woonboten, zo wil stadsdeel West. Het gaat om delen van de Geuzenkade, Bilderdijkkade, Rijpgracht en Jacob van Lennepkade. Daar zal straks minder ruimte zijn voor pleziervaartuigen.

De plannen zijn nader uitgewerkt en op 10 oktober is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Een aantal bewoners van de Geuzenkade en de Rijpgracht liet eerder weten bezwaar te hebben. Mede op basis van de reacties is er nu een ‘concept ruimtelijke inpassing’ gemaakt voor deze wissellocaties.

De tijdelijke ligplekken zijn nodig voor woonboten aan de Da Costakade, die moeten verplaatst vanwege vernieuwing van de kade. Dit project start in de tweede helft van 2023 en gaat volgens het stadsdeel vier tot vijf jaar duren. 

Op bijna elke wissellocatie liggen nu pleziervaartuigen. “Hiervoor is door de komst van de woonboten minder ruimte”, zo meldt portefeuillehouder Ester Fabriek. “In overleg met Nautisch Beheer is afgesproken dat er in dit geval op de beschikbare plekken twee pleziervaartuigen naast elkaar mogen liggen, zolang de pleziervaartuigen niet in het doorvaartprofiel komen.”