Woonboten meer gespreid langs kades in West

Woonboten langs de Da Costakade, die op de schop gaat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het dagelijks bestuur van stadsdeel West heeft de voorkeursvariant van de plekken bekendgemaakt waar tijdelijk woonboten komen te liggen. Het gaat om woonboten die weg moeten bij de Da Costakade vanwege herstel van kademuren en renovatie van bruggen in de De Clercqstraat.

Wat het dagelijks bestuur betreft komen er 17 woonboten tijdelijk te liggen aan de Bilderdijkkade, 5 aan de Jacob van Lennepkade, 5 aan de Geuzenkade en 4 aan de Willem de Zwijgerlaan. Het gaat om een periode van maximaal vijf jaar.

Er moeten 58 woonboten worden verplaatst. Dat kan volgens het stadsdeel met 32 tijdelijke ligplekken, omdat ze niet allemaal tegelijk verhuizen. Ook zijn er 4 reserveplekken in de Rijpgracht.

Stadsdeelbestuurder Carolien de Heer: “Na vele insprekers te hebben gehoord, heeft het stadsdeel verschillende varianten onderzocht. We kiezen voor een variant waarbij we meer spreiden. Daarmee houden we rekening met de wensen van de omwonenden.”

Een aantal buurtbewoners van de Rijpgracht en de Geuzenkade lieten eerder weten bezwaar te hebben tegen de komst van de woonboten. De voorkeursvariant wordt nog voorgelegd aan de stadsdeelcommissie West, waarna het dagelijks bestuur een definitief besluit neemt. 

De Heer erkent dat het afmeren van de woonboten invloed heeft op het uitzicht van buurtbewoners. “Door de boten verder uit elkaar te leggen en goed te spreiden wordt rekening gehouden met hun zorgen.”

DeWestkrant