Geuzenkade vreest komst woonboten voor de deur

Geuzenkade met nu nog alleen plezierbootjes. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Een groep bewoners van de Geuzenkade heeft bezwaren tegen het afmeren van woonboten voor de deur. De gemeente heeft de Geuzenkade in beeld als mogelijke wissellocatie voor woonschepen die tijdelijk weg moeten vanwege kadewerkzaamheden, zoals langs de Da Costakade.

De bewoners hopen de plannen -die nog niet definitief zijn- tegen te houden met een petitie. De komst van woonschepen pakt volgens de initiatiefnemers slecht uit voor het uitzicht en de rust. Ook vrezen zij voor aantasting van de groene oever, een hogere parkeerdruk en waardedaling van huizen. Een ander probleem is dat de afgemeerde plezierboten moeten wijken. 

Woonbootbewoners die vanwege kadewerkzaamheden tijdelijk weg moeten, willen vaak in de buurt blijven. Zeker als er sprake is van schoolgaande kinderen. Van tijdelijkheid is volgens de kritische bewoners van de Geuzenkade nauwelijks sprake omdat de wissellocatie vier tot tien jaar nodig zou zijn.

Een alternatief hebben de bewoners ook: de woonboten zouden aan de andere kant van de brug langs de kade bij de speeltuin langs de Willem de Zwijgerlaan kunnen worden afgemeerd.