Bomen Ten Kateschool mogen gekapt

Ten Kateschool. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De bomen in de binnentuin van de Ten Kateschool in de Kinkerbuurt mogen door de projectontwikkelaar worden gekapt. Dat heeft de rechter bepaald in een door buurtbewoners aangespannen procedure.

Een projectonwikkelaar verbouwt de Ten Kateschool tot appartementen. Acht bomen van veertig jaar op het achtererf moeten daarbij wijken voor een herinrichting. Het groen zou in matige tot slechte staat verkeren en gevaar opleveren, zo was de conclusie van onderzoeken. 

Het stadsdeel verleende een omgevingsvergunning voor het vellen van de bomen, die door buurtbewoners wordt aangevochten. Volgens hen is in de binnentuin een waardevol groengebied ontstaan. Ook stellen zij dat het groen bij werkzaamheden al is beschadigd. 

Bij de voorzieningenrechter hebben de buurtbewoners echter nul op het rekest gekregen. De bomen mogen worden gekapt. De projectontwikkelaar wil op het erf nieuw groen gaan planten voor een ‘hoogwaardige, duurzame binnentuin’.