Rem op bouwplannen Oud-West

De voormalige smederij in de Bellamystraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Stadsdeel West zet de rem op enkele ingrijpende bouwplannen in de Bellamybuurt. Zo is de omgevingsvergunning voor de verbouwing van de voormalige smederij tot appartementen in de Bellamystraat afgewezen. Ook wil het stadsdeel niet meewerken aan het slopen en verbouwen van panden in de Jan Hanzenstraat.

Bewoners van de Bellamybuurt trekken al een tijdlang aan de bel over de vele ingrijpende bouwplannen en verbouwingen. Het karakter van de buurt wordt volgens hen aangetast, terwijl de druk op de leefbaarheid zou toenemen. Ook wijzen buurtbewoners op wateroverlast door de bouwactiviteiten, zoals de aanleg van kelders.

De buurt rond De Hallen is populair onder ontwikkelaars, mede doordat de woningprijzen door het dak gaan. Maar na bezwaren van omwonenden en juridische procedures, lijkt het erop dat het stadsdeel bouwplannen kritischer tegen het licht houdt dan voorheen.

De omgevingsvergunning voor de voormalige smederij in de Bellamystraat 74-78 is geweigerd. Het stadsdeel stelt dat het ontwerp in strijd is met het bestemmingsplan, zoals de beoogde woonfunctie in de bedrijfsruimte op de begane grond en in de tuin. Ook overschrijden de dimensies van het gebouw de toelaatbare proporties.

De concept-aanvraag voor een sloop- en nieuwbouwproject aan de Jan Hanzenstraat 113-117 is ook afgewezen. Het stadsdeel stelt geen medewerking te verlenen aan het project, waarvan de opzet al twee maal is aangepast. Ook hier is sprake van strijdig gebruik met het bestemmingsplan. Het gebouw zou verder te hoog worden.

Het maatschappelijk draagvlak is ook in de overwegingen meegenomen, zo meldt West in de afwijzingsbrief. Het stadsdeel wijst erop dat geen overeenstemming is bereikt over het laatste ontwerp met de direct omwonenden.

Klachtendossier

Enkele kritische bewoners van Oud-West hebben voor het college van B en W een klachtendossier samengesteld over de gang van zaken rond een reeks projecten. ’’Bewoners worden niet of onjuist geïnformeerd, krijgen geen gelegenheid te participeren, belangenafwegingen worden niet zorgvuldig gemaakt’’, schrijven zij. Bewoners rest volgens hen niets anders dan naar de bestuursrechter te stappen.

Bewoners raken verstrikt in procedures en regelgeving rond ruimtelijke plannen die een aantasting zijn van hun woongenot en directe leefomgeving, stellen zij verder. De kritische bewoners vragen B en W om een onderzoek naar het functioneren van stadsdeel West in te stellen.

DeWestkrant