Drie varianten woningbouw voor leraren en verpleegkundigen

De bouwplek aan de Kostverlorenvaart, ter hoogte van de blinde gevel van DC Van Hall. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Lieven de Key wil sociale huurwoningen bouwen langs de Kostverlorenvaart. De woonstichting heeft drie varianten ontwikkeld, waarover buurtbewoners hun mening kunnen geven via een enquête. De woningen zijn bedoeld voor huurders met maatschappelijke beroepen, zoals onderwijs en zorg. 

Eerder verbouwde Lieven de Key het naastgelegen bedrijfsverzamelgebouw aan de Donker Curtiusstraat in Westerpark tot 168 studio’s voor studenten. Er is nog een stuk grond langs de vaart tussen DC Van Hall en het monumentale Merkelbachgebouw. Daarvoor worden nu plannen gemaakt voor -afhankelijk van de variant- tussen de 17 en 23 appartementen. 

Lieven de Key is van plan om later een ‘voorkeursvariant’ in procedure te brengen bij de gemeente. Voor het bouwplan moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en een omgevingsvergunning verleend. Momenteel is er dus nog geen recht om op deze plek te bouwen. 

Een aantal buurtbewoners wil graag dat er op deze plek een klein parkje komt. Volgens Lieven de Key is dit niet realiseerbaar omdat het voor de corporatie ‘onmogelijk is om hier maatschappelijk geld aan te besteden’, zo staat er op de website. In de drie varianten is wel sprake van groen op daken.

DeWestkrant