Bezwaren tegen hoge nieuwbouw Food Center

Het Oostelijk Marktkanaal waarlangs links hoge woongebouwen moeten verrijzen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Omwonenden maken zich zorgen over de hoogte van de nieuwbouw op het Food Center. Een aantal buurtbewoners vreest het verdwijnen van uitzicht, zonlicht en privacy. Zorgen zijn er verder over windhinder. Daarnaast zou molen De Otter langs de Kostverlorenvaart nog minder geschikte wind vangen om te kunnen draaien.

Dat blijkt uit 122 inspraakreacties op de zogenoemde concept-beeldkwaliteitsplannen. Daarin staan de contouren van de nieuwe woonwijk Marktkwartier met 1700 woningen langs de Jan van Galenstraat. Het noordelijk deel van het terrein langs de Haarlemmerweg wordt ontwikkeld voor bedrijven.

De gemeente is niet van plan om veel te veranderen. De bouwhoogtes (zes tot elf verdiepingen) zijn toegestaan in het bestemmingsplan, zo is het antwoord op de ruim tachtig reacties over de hoogbouw. De geplande hoge woongebouwen langs het Oostelijk Marktkanaal worden ook niet verplaatst naar een andere plek, zoals sommige buurtbewoners bepleiten. 

Veel andere reacties met zorgen en bezwaren, zoals geluidsoverlast, luchtvervuiling en parkeren op daken van bedrijfsgebouwen, zijn volgens de gemeente niet van toepassing op de beeldkwaliteitsplannen.

Omwonenden krijgen in toekomstige uitwerkingsplannen daarover de gelegenheid om in te spreken, zo meldt de ontwikkelaar in een brief aan de buurt. De ontwikkelaar en de gemeente zeggen de signalen uit de buurt serieus te nemen. Er komen overleggroepen over specifieke onderdelen en aspecten van de plannen.

Impressie van de nieuwe wijk Marktkwartier. (Beeld Marktkwartier)
DeWestkrant