Veel meer woningen in Haven-Stad 

Op deze plek bij het Mediacollege aan de Contactweg begint straks Haven-Stad: (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De nieuwe Haven-Stad wordt veel groter dan in eerdere plannen. Het college van B en W wil 40.000 tot 70.000 woningen binnen de Ring A10 gaan bouwen. Eerder was sprake van 18.000 tot 40.000 woningen. Ter vergelijking: bij 70.000 woningen komt er een stad bij ter grootte van Haarlem.

De huizen komen in Sloterdijk en omgeving, het havengebied binnen de Ring A10 en op de Noordelijke IJ-oevers. De nieuwe wijken worden dichtbebouwd; de aantallen woningen zijn veel hoger dan in eerdere plannen. Haven-Stad moet bijdragen aan het oplossen van het woningtekort. Amsterdam groeit met zo’n elfduizend inwoners per jaar.

De meeste gebouwen krijgen een hoogte van maximaal dertig meter, zoals elders in de stad. Maar er komt ook een beperkt aantal gebouwen van zestig meter hoog. De ontwikkeling vindt in fases plaats, tot de jaren 2040/2050. De eerste woningen worden inmiddels gebouwd op Sloterdijk-Centrum. Ook zijn er plannen in de maak voor hoogbouw bij het Mediacollege aan de Contactweg, met ruimte voor zeshonderd woningen.

Van de 40.000 tot 70.000 woningen wordt een groot aandeel sociale woningbouw en middensegment huurwoningen, zo stelt de gemeente. Daarnaast verwacht de gemeente dat er 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen in het gebied komen, vooral in de creatieve en productieve sector.

Op de Ontwikkelstrategie Haven-Stad en de milieu-effectrapportage is inspraak mogelijk. Op 4 juli is er van 19.00 tot 21.30 uur een informatiemarkt in broedplaats Contact, Contactweg 47 in Amsterdam.