Hoogbouw met 600 woningen bij Mediacollege

Op deze plek is straks ruimte voor hoogbouw. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Op de plek van het Mediacollege aan de Contactweg mag straks nieuwbouw komen van 45 tot 60 meter hoog. Er is ruimte voor circa 600 woningen, waarvan dertig procent sociale huur. Het Mediacollege kan daar dan ook uitbreiden. De gemeente heeft de voorkeur voor één groot gebouw.

Dat staat in het gemeentelijk voorontwerp-bestemmingsplan Sloterdijk 1 Mediacollege. Het is een van de eerste concrete uitwerkingen voor Haven-Stad, het plan om tienduizenden woningen te bouwen in het havengebied binnen de Ring A10. Met het toelaten van hoogbouw op het terrein van het Mediacollege lijkt de toon voor de komende jaren gezet.

Het plan behelst een stuk grond tussen de Contactweg, Transformatorweg en de Spaarndammerdijk, een dijk uit de Middeleeuwen die de begrenzing vormt van het Westerpark. Het gebied moet geleidelijk worden getransformeerd in een gecombineerd woon-werkmilieu met onderwijsvoorzieningen. De gemeente opteert voor hoogbouw: er zou één groot gebouw moeten komen voor zowel Mediacollege, appartementen en commerciële activiteiten.

Het plan maakt een gebouw mogelijk van 45 meter, vergelijkbaar met de hoogte van de voormalige ING-toren langs de Haarlemmerweg. Het gaat dan om circa tien verdiepingen. Bij die hoogbouw moeten dan onder voorwaarden ook ’accenten’ mogelijk worden tot maximaal 60 meter. Definitief groen licht is er nog niet voor hoogbouw, wel een positief pre-advies.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel West is positief over het plan van de centrale stad, maar wil wel een zorgvuldige inpassing in de omgeving en met een betere kwaliteit groen. In Haven-Stad moeten de komende decennia tussen de 18.000 en 40.000 woningen komen, waarbij in hoge dichtheden zal worden gebouwd.

DeWestkrant