Plan voor 700 woningen bij Sloterdijk

De Transformatorweg, in de toekomst deel van de Contactbuurt met duizenden woningen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het bedrijventerrein Sloterdijk I Zuid verandert de komende jaren stapsgewijs in een levendige en duurzame wijk met woningen, bedrijven, horeca- en recreatievoorzieningen, zo meldt de gemeente Amsterdam. 

De bouw van het eerste blok met zo’n 700 woningen start naar verwachting in 2023. De huizen komen in het deel tussen de Transformatorweg, de Schakelstraat, de Isolatorweg en de Condensatorweg. In het gebied -dat onderdeel wordt van Haven-Stad- komen op den duur 4700 woningen. 

In de eerste wijk met 700 woningen komen twee basisscholen, maatschappelijke voorzieningen, sportvoorzieningen, bedrijfsruimten en winkels. Van de woningen wordt 40 procent sociale huur en 40 procent middeldure huur. De overige 20 procent bestaat uit dure huur- en koopwoningen, zo laat de gemeente weten. Aan de zuidkant van de wijk, langs het spoor, komt een park.

De negen grondeigenaren en erfpachters mogen het blok zelf gaan ontwikkelen. Ze hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente. Een aantal ondernemers zet hun bedrijf op een nieuwe plek voort. De gemeente, de ontwikkelaars en de ondernemers gaan hiervoor op zoek naar een oplossing.

In rood het eerste blok met 700 woningen dat wordt ontwikkeld. (Beeld gemeente Amsterdam)
DeWestkrant