Meepraten woningbouw bij Brediusbad

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Al jaren ligt een stuk grond braak in de Spaarndammerbuurt. Stadsdeel West heeft nieuwe plannen om woningen te bouwen op het terrein tussen het Brediusbad, de Zaanstraat en het spoor. Bewoners en ondernemers uit de buurt mogen meedenken en -praten over de invulling van het nieuwbouwproject.

Op deze plek brandde in 2004 de Bredius Sporthal af. Een plan uit 2010 tot herbouw van de sporthal in combinatie met woningen ging niet door. De buurt nam het terrein in gebruik als plek voor moestuinen en uitlaatveld voor honden.

Stadsdeel West wil nu alsnog vaart zetten achter nieuwbouw, gezien de aantrekkende woningmarkt en de ambitie van het stadsbestuur om jaarlijks vijfduizend woningen te bouwen. Duurzaam en gevarieerd bouwen zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Het aantal woningen staat nog niet vast. Het stadsdeel wil weten of er behoefte is aan koop- of vrije sector huurwoningen, en hoe groot die dan moeten zijn. Er zullen een enquête en buurtbijeenkomsten worden gehouden. In een later stadium zal een marktpartij worden geselecteerd die de dan uitgewerkte plannen weer aan de buurt zal voorleggen.

Het is de bedoeling dat er behalve woningen ook ondersteunende functies komen, maar welke staat nog open. Een hotel of detailhandel worden in een nota van het stadsdeel in ieder geval niet wenselijk genoemd. Het stadsdeel gaat onderzoeken of de moestuinen op kleinere schaal kunnen worden behouden.