Meer vertraging dreigt bij bouw Marktkwartier

Ingang van het Food Center, waar 1700 woningen komen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De bouw van 1700 woningen op het Food Center aan de Jan van Galenstraat dreigt meer vertraging op te lopen. Twee van de vier uitwerkingsplannen voor de deelgebieden zijn nog niet klaar, terwijl een deadline op 1 januari 2023 nadert. 

Op die datum moet de nieuwe Omgevingswet in werking treden met een andere werkwijze ‘waarbij uitwerkingsplannen niet meer mogelijk zijn’, schrijft dagelijks bestuurder Thomas Hermans aan de stadsdeelcommissie West. Als het niet lukt om alles af te hebben, is er ‘een groot risico op flinke vertragingen in het project’. Overigens werd vrijdagmiddag bekend dat de invoering van de wet een half jaar wordt uitgesteld, waarmee de grootste druk van de ketel lijkt.

Geen vooroverleg
Hermans meldt dat tijdwinst kan worden geboekt als er geen vooroverleg wordt gevoerd over de twee plannen die nu nog niet klaar zijn. Het gaat om adviesaanvragen aan instanties als brandweer, Waternet en ook het stadsdeel. Eerdere adviezen en milieuonderzoeken voor de twee andere deelgebieden die wel klaar zijn, kunnen opnieuw worden gebruikt, aldus Hermans.

Nieuwe bedrijfsgebouwen
Belanghebbenden kunnen tot en met 9 november reageren op het eerste uitwerkingsplan voor het noordwestelijk deel dat nu ter inzage ligt. Dit plan maakt drie nieuwe bedrijfsgebouwen mogelijk, nodig om elders ruimte te maken voor woningbouw. Ook komt er een nieuwe toegang aan de noordkant, met de bedoeling dat er straks minder vrachtverkeer door de Jan van Galenstraat zal rijden. Op maandag 24 oktober is er een inloopbijeenkomst over dit deelplan. 

Woningen nog niet te koop
De datum van de start van de woningbouw is nog niet bekend, staat er nu op de website van de gemeente Amsterdam. Eerder was sprake van 2024, en dat was jaren later dan in eerdere prognoses. Woningen staan nog niet te koop. Ondertussen zijn langs de Jan van Galenstraat recentelijk wel voorbereidende werkzaamheden begonnen.