Kolencentrale Hemweg verdwijnt helemaal

De sloop van de kolencentrale is begonnen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De sloop van de stilgelegde kolencentrale aan de Hemweg is na twee jaar voorbereiding begonnen. Er blijft niets staan van de Hemweg-8 centrale, aldus een woordvoerder van eigenaar Vattenfall. “Alles wordt gesloopt op het terrein.”

De centrale werd in december 2019 gesloten om de klimaatdoelen te kunnen halen. Bij verbranding van kolen komt veel broeikasgas CO2 vrij. Vattenfall kreeg voor de vervroegde sluiting geld van het kabinet. 

Vattenfall noemt heropening van de kolencentrale uitgesloten, ook nu Rusland niet langer gas levert en de energieprijzen torenhoog zijn. “De sloop is al vergaand gevorderd. Daarnaast willen we als bedrijf zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen en investeren we juist in fossielvrije opwekking.”

Het terrein moet een ‘fossielvrije hub’ worden voor elektriciteit en warmte. Het gaat dan om productie, doorvoer en tijdelijke opslag van energie. Daarnaast moet het een centrum worden voor de productie van alternatieve brandstoffen als groene waterstof en synthetische kerosine.

DeWestkrant