Kolencentrale mogelijk dicht

De kolencentrale aan de Hemweg. (Foto Nuon)
Hoogstins2024

De kolencentrale aan de Hemweg gaat mogelijk dicht. Het kabinet onderzoekt of de energiecentrale van Nuon vervroegd kan worden gesloten om de klimaatdoelstellingen te halen. Het verstoken van kolen levert veel uitstoot op van het broeikasgas CO2.

Het kabinet besloot al eerder vijf oudere kolencentrales in het land te sluiten. Nu onderzoekt het kabinet ook de mogelijkheid om de nieuwere centrale Hemweg 8 in Amsterdam stil te leggen, evenals de Amercentrale 9. Beide centrales dateren uit de jaren negentig.

Nuon is bereid om in gesprek te gaan over een vervroegde sluiting, maar heeft ook plannen om de CO2-uitstoot van de centrale te verminderen door biomassa bij te stoken. Een sluiting moet volgens het energiebedrijf wel ’eerlijk en verantwoord’ gebeuren. Het kabinet zal over de brug moeten komen met een schadevergoeding. Bij de kolencentrale werken 200 mensen.

Hemweg 8 heeft een capaciteit van 630 megaWatt, waarmee ruim een miljoen huishoudens van stroom kan worden voorzien. De centrale verstookt 1,6 miljoen ton kolen per jaar. Nuon heeft naast de kolencentrale aan de Hemweg ook een aardgascentrale. Elektriciteit opwekken met aardgas levert volgens Nuon de helft minder CO2 op, maar stoken met steenkool is momenteel goedkoper.

DeWestkrant