Hoe komt woonwijk Marktkwartier er uit te zien?

Impressie van de nieuwe wijk Marktkwartier. (Beeld Marktkwartier)
Hoogstins2024

De bouw van de nieuwe woonwijk Marktkwartier aan de Jan van Galenstraat begint naar verwachting volgend jaar. Op een deel van het Food Center Amsterdam komen in de periode tot 2029 zo’n 1700 koop- en huurwoningen. Over de uiterlijke kenmerken van de gebouwen en openbare ruimte is nu inspraak mogelijk.

De nieuwbouw krijgt een hoogte van zes tot elf verdiepingen. Tussen de ingang van de autoluwe woonwijk en de Centrale Markthal komt de Marktweide, die gaat dienen als buurtpark. Een kwart van de woningen valt onder de sociale huursector. Ontwikkelaar Marktkwartier CV meldt dat er later dit jaar meer bekend wordt over de verkoop van woningen. Ook komen er bijeenkomsten voor woningzoekenden.

Horeca
Om ruimte te maken voor de 1700 woningen verhuist een aantal bedrijven op het Food Center naar het noordelijk deel, richting Haarlemmerweg. De Centrale Markthal wordt volgens de ontwikkelaar ‘herbestemd tot een levendig centrum waarin kernthema’s als voedsel, productie en consumptie worden samengebracht met horeca, food- gerelateerde bedrijven en tal van andere publieke functies’.

Beoordeling
De twee zogenoemde concept-beeldkwaliteitsplannen liggen ter inzage tot en met 1 juli, aldus de ontwikkelaar. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de beeldkwaliteitsplannen vast, mede op grond van de inspraakreacties. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstand) gaat de beeldkwaliteitsplannen gebruiken bij de beoordeling van de bouwplannen.

Bijeenkomsten
De beeldkwaliteitsplannen zijn in te zien op de websites van de ontwikkelende partijen en de gemeente: https://www.omgevingmarktkwartierwest.nl en www.amsterdam.nl/bekendmakingen. Op donderdag 28 mei en donderdag 4 juni vinden voor omwonenden digitale informatiebijeenkomsten plaats. Belangstellenden kunnen zich vooraf aanmelden.

 

DeWestkrant