Protest tegen ’dure’ nieuwbouw

(Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Een groep bewoners van de Spaarndammerbuurt houdt woensdag een protestbijeenkomst tegen de woningbouwplannen voor het terrein naast het Brediusbad. Volgens de Bewonersgroep Spaarndammerbuurt worden de woningen te duur, terwijl er behoefte is aan betaalbare sociale huurwoningen.

Bewoners en ondernemers uit de buurt mogen meedenken en -praten over de invulling van het nieuwbouwproject tussen het spoor en de Zaanstraat. Maar volgens de actiegroep staat de invulling al min of meer vast en gaat het om koopwoningen en huurwoningen die maandelijks minimaal 700 euro kosten. De participatie wordt als ’schijndemocratie’ betiteld.

Op deze plek brandde in 2004 de Bredius Sporthal af. De buurt nam het terrein in gebruik als moestuinen en uitlaatveld voor honden. Stadsdeel West wil nu vaart zetten achter nieuwbouw. In een later stadium zal een marktpartij worden geselecteerd. De Bewonersgroep Spaarndammerbuurt wil behalve betaalbare huurwoningen ook dat de sporthal wordt herbouwd.

Gemengde buurt

In een reactie laat stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester weten dat de toekomstige woningen een bijdrage leveren aan een gemengde buurt en aan het tegengaan van het woningtekort in de stad. Het percentage sociale huur in de Spaarndammerbuurt is volgens hem 65%, terwijl het stadsdeel ernaar streeft om er een gemengde buurt van te maken met betaalbare woningen. ”Juist op de Brediuslocatie kunnen we woningen inzetten voor bewoners die iets meer verdienen dan de sociale huurgrens, maar geen woning in de vrije sector van 1200 euro kunnen betalen.”

Bijeenkomsten

Over de plannen voor de Brediuslocatie houdt stadsdeel West maandagavond 14 maart een bijeenkomst van 18.45 tot 21.00 uur in het WestCord Art Hotel, Spaarndammerdijk 302. Op woensdag 16 maart is er om 19.30 uur een protestbijeenkomst in de Horizon, Hembrugstraat 156.