Protest tegen plannen nieuwbouw theater Meervaart Sloterplas

Tegenstanders van nieuwbouw van De Meervaart bij de beoogde plek in de Sloterplas. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

‘Niet bouwen in de Sloterplas’, staat er op een spandoek. De Vrienden van de Sloterplas hielden zaterdag een protestbijeenkomst tegen de plannen voor nieuwbouw van theater Meervaart in- en mogelijk op de oever van de plas in Nieuw-West.

Tientallen mensen verzamelden zich op de hoek van de Lelylaan en Meer en Vaart, bij de beoogde plek voor de nieuwbouw. Het bouwplan tast volgens de organisatie de Sloterplas en natuurwaarden aan.

Het college van B en W stelt dat deze hoek van de Sloterplas de beste plek is voor nieuwbouw. Daarbij is ook een variant in beeld waarbij de oever bij de bouwplannen wordt betrokken, onderdeel van de hoofdgroenstructuur. Daarvoor zouden dan bomen moeten worden gekapt. 

Het college heeft aangekondigd een definitief standpunt te bepalen na reacties vanuit de gemeenteraad. Binnenkort beslist de gemeenteraad ook of de Sloterplas wordt aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dit na een aanvraag van Erfgoedvereniging Heemschut. 

Voor de aanwezigen zaterdag was het duidelijk: geen nieuwbouw van de Meervaart in- en op de oever van de Sloterplas. Als alternatieven werden genoemd een renovatie van het huidige theater, of nieuwbouw op een andere plek – maar niet in- of bij de Sloterplas. Vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren en VVD steunden in toespraken het protest tegen een nieuwe Meervaart in de Sloterplas. 

DeWestkrant