Woontoren of groen? West weet het ook niet meer

Het ING-gebouw, met links de parkeerplaats waar mogelijk een woontoren komt. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het dagelijks bestuur van stadsdeel West is niet langer voorstander van een nieuwe woontoren naast het ING-complex langs de Haarlemmerweg. West neemt bij nader inzien geen standpunt meer in over de vraag of het terrein moet worden bebouwd, of een groene entree wordt voor het Westerpark. De groene variant wordt bepleit door een actiecomité van omwonenden en volkstuinders.

Eerder steunde het dagelijks bestuur van West nog het plan van ontwikkelaar Pinnacle voor de bouw van 128 appartementen op het parkeerterrein. Met veertien verdiepingen zou het woongebouw even hoog worden als de voormalige ING-toren ernaast. Door transformatie van het bankcomplex en nieuwbouw zouden er in totaal zo’n 900 woningen worden gerealiseerd langs de Haarlemmerweg.

Politiek gevoelig

Het plan voor de nieuwe woontoren stuitte op verzet van het Comité Westerpark Groen, dat daar een groene entree wil naar het Westerpark. Het comité ontwikkelde een alternatief met gras en wandelpaden, en haalde 3500 steunbetuigingen op. Het plan van ontwikkelaar Pinnacle voor een woontoren bleek in West ook politiek gevoelig te liggen.

Alternatieve plannen

De bestuurscommissie West besloot dat het comité en anderen alternatieve plannen mochten indienen voor dit ’kavel X’, alvorens een advies uit te brengen over het voorontwerp-bestemmingsplan. Dit leverde 21 alternatieve plannen op, zowel met- als zonder bebouwing. Alles afwegende heeft het dagelijks bestuur van West nu geen voorkeur meer voor bebouwen. Twee keuzemogelijkheden -een woontoren en een groene entree- worden nu neutraal voorgelegd aan het college van B en W, die de knoop moet doorhakken.

Vijftien miljoen euro verschil

In de stukken wordt wel voorgerekend dat het niet bebouwen van de parkeerplaats de gemeente circa vijf miljoen euro gaat kosten omdat de ontwikkelaar in dat geval moet worden afgekocht. Ook loopt de gemeente tien miljoen euro opbrengsten mis die de grond mét bebouwing zou opleveren. Het verschil komt daarmee op vijftien miljoen euro.

Negatief advies

De gemeentelijke diensten Ruimte & Duurzaamheid en Monumenten & Archeologie hebben negatief over de woontoren geadviseerd, omdat het terrein in een zogenoemde ’groene scheg’ ligt. Dat heeft er mede toe geleid dat het algemeen bestuur van West ’niet tot een eenduidig besluit over de invulling van kavel X komt’. Het college van B en W moet de afweging tussen woningbouw en groen maken. De bestuurscommissie West buigt zich op 9 mei opnieuw over de kwestie.

DeWestkrant