Nieuw onderzoek kabelbaan van West naar Noord

Hoogstins2024

Naar de mogelijkheid van een kabelbaan over het IJ komt een vervolgonderzoek. Een kabelbaan tussen metrostation Isolatorweg, Houthaven en NDSM-werf leek uit beeld door de keuze van het college van B en W voor fietsbruggen over het IJ. Nu er plannen zijn voor een veel grotere Haven-Stad met 40.000 tot 70.000 nieuwe woningen, kan een kabelbaan aan de westkant van de stad mogelijk uitkomst bieden als aanvullende vervoersmogelijkheid.

De stichting IJbaan startte vorig jaar een crowdfundingactie om een eerste verkennend onderzoek door Arcadis te financieren naar deze vorm van openbaar vervoer, bedoeld voor voetgangers en fietsers. De conclusie was dat kabelbaanverbindingen kansrijk en exploitabel zijn, mits goed aangesloten op knooppunten van openbaar vervoer, aldus initiatiefnemers Bas Dekker en Wim Wessels.

Dat onderzoek krijgt een vervolg nu de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam, het Havenbedrijf Amsterdam en diverse bedrijven geld hebben toegezegd. De stichting IJbaan hoopt de resultaten voor het einde van 2017 te presenteren.

B en W kozen onlangs al wel voor een fietsbrug vanaf het Java-eiland naar Noord. Op termijn moet er ook een brug (of wellicht tunnel) komen vanaf het Stenen Hoofd in West naar Noord.