Betaald parkeren op zondag

Betaald parkeren in Amsterdam-West
In delen van West moet straks ook op zondag worden betaald voor een parkeerplek. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Stadsdeel West wil in Oud-West en Westerpark een einde maken aan gratis parkeren op zondag. In die buurten moeten automobilisten wat het stadsdeel betreft per 1 juli volgend jaar ook op zondag vanaf twaalf uur gaan betalen. De tarieven worden hetzelfde als op andere dagen.

In veel buurten in West is op zondag nauwelijks nog een parkeerplek te vinden, zo stelt het dagelijks bestuur. Bewoners moeten lang rondjes rijden voordat zij een plek vinden. Bezoekers die in het centrum moeten zijn, parkeren op zondag vaak in West omdat het daar gratis is. Daarnaast wordt het in West steeds drukker, met bezoekersmagneten als De Hallen en het Westerpark.

West heeft bij wethouder Litjens (verkeer en vervoer) al eerder aangedrongen op het invoeren van betaald parkeren in Oud-West en Westerpark. De wethouder vroeg om aanvullend onderzoek naar de parkeerdruk en draagvlak voor de maatregel. Die onderzoeken zijn gereed en wijzen volgens het stadsdeel opnieuw op de noodzaak van betaald parkeren op zondag.

Oud-West

De parkeerdruk op zondagavond in Oud-West is volgens het stadsdeel onacceptabel hoog, namelijk ruim honderd procent. Op zondagmiddag is het ook ruim boven de norm van negentig procent. Volgens de metingen doen de grootste problemen zich voor in de Da Costabuurt, Helmersbuurt, Cremerbuurt en Vondelparkbuurt. Maar er is ook veel parkeerleed in de Bellamybuurt en Borgerbuurt.

Westerpark

In Westerpark is de parkeerdruk op zondag eveneens hoog, maar die verschilt per buurt. Over het algemeen is die op zondagavond onacceptabel hoog, volgens het stadsdeel. De hoogste parkeerdruk is er in de Frederik Hendrikbuurt, Westerstaatsman, Spaarndammerbuurt en Witteneiland. De parkeerdruk is toegenomen ten opzichte van eerdere jaren.

Draagvlak

Het draagvlak voor de maatregel verschilt volgens het stadsdeel sterk per buurt. In Oud-West is het draagvlak ’voldoende’, in Westerpark veel minder. Niettemin wil het dagelijks bestuur betaald parkeren op zondag invoeren in zowel Oud-West als Westerpark, uitgezonderd de Houthaven en het bedrijventerrein ten westen van het GWL-terrein aan de Haarlemmerweg. De centrale stad neemt straks het definitieve besluit.

 

DeWestkrant