Te harde muziek Milkshake

Het geregistreerde geluid van Milkshake. Het rode deel in de onderste groene balk geeft de overschrijdingen aan.
Hoogstins2024

Festival Milkshake heeft de geluidsnormen overschreden. Dat blijkt uit metingen door stadsdeel West. Omwonenden van het Westerpark konden afgelopen weekend voor het eerst zelf via internet het geluid controleren.

Het systeem gaf aan dat de muziek zaterdag tussen twee uur ’s middags en tien uur ’s avonds geregeld harder was dan de limiet van 87 decibel. De overschrijding op een van de meetpunten aan de Haarlemmerweg is veroorzaakt door Milkshake, zo bevestigt het stadsdeel. Rondom het Westergasterrein is door het stadsdeel een permanent geluidmeetsysteem geplaatst.

Handhavers hebben zaterdag ter plekke controlemetingen uitgevoerd en contact gezocht met de organisatie. Het festival was hierdoor volgens de woordvoerder veel beter in staat om op zondag onder de norm te blijven. Ook zondag was er volgens de grafieken overigens nog sprake van enkele korte perioden met een te hoog geluidsniveau.

Directe gevolgen voor de organisatie van Milkshake lijkt de overschrijding niet te hebben. Het stadsdeel stelt dat bekeken zal worden welke maatregelen nodig zijn om overschrijdingen op het specifieke meetpunt voortaan te voorkomen.

DeWestkrant