’Maatregelen nodig tegen seksuele intimidatie op straat’

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

D66 vraagt om een actieplan tegen seksuele intimidatie in Amsterdam-West. In schriftelijke vragen dringt de fractie aan op maatregelen tegen seksuele intimidatie van vrouwen op straat en op de werkvloer van stadsdeel West.

Uit een onderzoek in 2016 bleek dat van de ruim duizend ondervraagde Amsterdamse vrouwen 59% aangaf het voorgaande jaar te zijn geconfronteerd met zaken als nafluiten, nasissen, naroepen, achternalopen en betasten. Straatcoaches moeten wat D66 betreft ook een rol krijgen bij het bestrijden van seksuele intimidatie op straat.

Vanaf 1 januari 2018 is straatintimidatie in Amsterdam strafbaar. Daders kunnen een boete krijgen van 190 euro als zij op heterdaad worden betrapt. Ernstige vormen van straatintimidatie zoals bedreiging, mishandeling en aanranding zijn al strafbaar op grond van het Wetboek van strafrecht.