Museum en horeca mogelijk bij molen De Otter

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Het dagelijks bestuur van stadsdeel West wil bij molen De Otter een museum en op beperkte schaal horeca toestaan. Ook de bouw van appartementen op een deel van het terrein wordt mogelijk. Dit blijkt uit de visie op molenterrein De Otter die volgende week wordt besproken in de bestuurscommissie.

De 17e eeuwse houtzaagmolen langs de Kostverlorenvaart was jarenlang inzet van een juridisch steekspel. Nu verplaatsing van de baan lijkt, is de vraag welke toekomst er is voor de unieke molen aan de Gillis van Ledenberchstraat. Vrijwillige molenaars zijn ondertussen begonnen aan de meest noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Ook laten zij de molen weer af en toe draaien.

Kopers

Diverse partijen hebben belangstelling getoond om het terrein te kopen. Het stadsdeel heeft nu een visie opgesteld voor het beoordelen van toekomstige plannen waarvoor het bestemmingsplan moet aangepast. In deze visie staat dat een museum op het terrein mogelijk is, evenals kleinschalige- of daghoreca. Ook komen er mogelijkheden voor woningbouw.

Drukke horeca

Een aantal buurtbewoners vreest dat de toekomstige ontwikkelaar de aankoop rendabel gaat proberen te maken met drukke horeca en de bouw van appartementen. Zij waarschuwden hiervoor tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst eind vorig jaar. De uitkomsten van die bijeenkomst zijn volgens het stadsdeel meegenomen in het visiedocument.

Het stadsdeel gaat in de visie uit van vier criteria: het afgesloten terrein moet toegankelijk worden, het historisch belang van de molen, gastvrijheid voor omwonenden en bezoekers en functiedifferentiatie met de molen als uitgangspunt.

DeWestkrant