Een nieuwe Kinkerstraat – Column Carolien de Heer, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024
Bijna anderhalve eeuw oud is de oer-Amsterdamse Kinkerstraat. Een smalle, rechte straat die in 1880 werd aangelegd, omdat de stad snel moest uitbreiden. De bevolking explodeerde en het centrum was te klein geworden. De Kinkerstraat werd de verbinding tussen het centrum en De Baarsjes. De tram moest er rijden. Er was niet veel geld, dus optimaal werd het niet. Daarvan hebben we, nu de stad drukker is geworden en de Kinkerstraat een cruciale verkeersader door Amsterdam is, veel last. Het is er chaotisch, onveilig, de fietspaden zijn te smal en de voetgangers hebben te weinig ruimte. Hoogste tijd voor een make-over dus en ik ben verheugd dat die er nu echt gaat komen. Eens temeer omdat we bewoners en ondernemers hebben laten meepraten en meedenken. Eerst was er de keuze tussen een stadsstraat of fietsstraat. Iedereen mocht meedoen aan deze stemming, aangezien de Kinkerstraat door alle Amsterdammers, maar ook door ondernemers van buiten de stad, wordt gebruikt (er kwam zelfs een stem uit Terschelling). Een overtuigende meerderheid koos voor de stadsstraat-variant, waarbij de auto naar de trambaan gaat. Daarna zijn we samen met een ontwerp-groep met actieve bewoners en ondernemers die zich hadden aangemeld begonnen met de verdere invulling van de nieuwe Kinkerstraat. Bijzonder is dat er een plan is uitgekomen waarbij de parkeerplaatsen verdwijnen, iets waar doorgaans veel weerstand tegen is, vooral bij winkeliers die vrezen voor een terugloop aan klanten. Maar de geesten zijn inmiddels rijp voor autoluw en het nieuwe winkelen: winkelen als beleving, waarbij je niet alleen aan komt sjezen voor een boodschap, maar de tijd neemt, rondstruint, een hapje eet, of op een bankje onder een boom gaat zitten om gewoon wat rond te kijken. Straks staan er vijftien fraaie bankjes in de nieuwe Kinkerstraat en maar liefst veertig nieuwe bomen. De voetgangers krijgen veel meer ruimte en de fietspaden worden aan beide kanten een stuk breder. Het aantal fietsparkeerplaatsen gaat van 450 naar 788. Natuurlijk zijn er wel voldoende laad- en losplekken voor de bevoorrading van de winkels. Een groene, veilige straat, waar het prettig is om te winkelen. Ik kan bijna niet wachten tot het zover is. Als alles meezit beginnen we in 2022 met de vernieuwing. We moeten een slag om de arm houden, want alles hangt af van de voortgang van de noodzakelijke reparaties aan de bruggen en kades in de stad. In West beginnen we volgende week met de voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwing van de Molenslootbrug over de Admiralengracht, die ligt op de Jan Evertsenstraat. Dat wordt een enorme klus waar de buurt zeker last van gaat krijgen, maar helaas is het werk dat moet gebeuren en niet kan wachten. In die context wordt de Kinkerstraat gezien als minder urgent, net als de herinrichting van de Witte de Withstraat, die we helaas om die reden hebben moeten uitstellen tot 2025. De slechte staat van de kades en bruggen heeft ons allemaal overvallen en dat het herstel nu topprioriteit is, is een nieuwe werkelijkheid waarmee we allemaal moeten dealen. Gelukkig heb ik ervaren dat de meeste bewoners begrip hebben voor deze situatie. Dat is iets om dankbaar voor te zijn.