Einde dreigt voor MidWest

Hoogstins2024

De gemeente Amsterdam wil het gebouw van ‘creatieve verzamelplek’ MidWest in De Baarsjes niet verkopen aan de gelijknamige stichting op basis van eerder gemaakte afspraken. Het plan was dat de stichting het gebouw in erfpacht zou krijgen, jaarlijks de canon betalen en pas na tien jaar, of bij tussentijdse verkoop, de koopprijs zou betalen. De gemeente wil nu meteen afrekenen met de stichting.

Hierover zijn oprichters Anita Groenink en Nathalie van Hoeven van MidWest op zijn zachtst gezegd teleurgesteld. De toekomst van deze creatieve verzamelplaats is door de beslissing van de gemeente uiterst onzeker geworden. Dit bleek gisteren op een bijeenkomst met betrokkenen bij MidWest.

In het voormalige schoolpand in de Mercatorbuurt werken creatieve ondernemers uit de buurt. Regelmatig zijn er (buurt)bijeenkomsten. Ook wordt er stadslandbouw gepleegd. Er is zelfs een gemeenschappelijk kippenhok, er staan bijenkasten en fruitbomen.

De constructie met de jaarlijkse erfpacht en de uitgestelde afrekening was een experiment, maar daar wil de gemeente dus vanaf. Zuur voor het duo dat in 2013 het gebouw in gebruik nam en met stadsdeel West tot een akkoord kwam voor het gebruik. Groenink: “Het idee is dat we met gebruikers waarde creëren voor de buurt. Je ziet dat mensen die hier komen gaan meedoen; produceren in plaats van consumeren. Die extra waarde zou dan dus ook in het gebouw komen te zitten. ”

Nu is het gebouw in deplorabele staat van onderhoud, en volgens Van Hoeven en Groenink lang niet waard wat de gemeente er nu voor wil hebben. Tussen 2009 en 2013 stond het leeg. Midwest heeft het beheer en programmering toen overgenomen om verloedering tegen te gaan. “Na drie jaar kostendekkend op het gebouw te hebben gepast wilden we vooruit kijken”, aldus Groenink.

Verbouwplannen lagen al klaar, en daarvoor was 350.000 euro toegezegd door het stadsdeel voor achterstallig onderhoud. MidWest had toezeggingen voor meer geld voor renovatie van het monumentale Amsterdamse Schoolgebouw.

Fenna Ulichki van het dagelijks bestuur van Stadsdeel West noemt het ‘zeer betreurenswaardig’ als MidWest weg zou vallen. “Ze hebben een plek opgebouwd waar ondernemen en wijkontwikkeling samen optrokken. Het is niet alleen een nieuwe bestemming voor het schoolgebouw, maar ook zijn werkgelegenheid, ontwikkeling en leefbaarheid van de Mercatorbuurt gestimuleerd en verbeterd door initiatieven van MidWest.”

Groenink en van Van der Hoeven gebruiken de zomervakantie om na te denken over of er nog een toekomst is voor MidWest, of dat aan het project inderdaad echt een einde komt.

DeWestkrant