Frisse blik op De Bretten

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

De Bretten is een onbekend (en dus onbemind?) stukje Amsterdam. Daar moet verandering in komen. Op 27 juni is er in het Van Eesterenmuseum een bijeenkomst over de toekomst van het landschapspark langs de Haarlemmerweg.

Het landschapspark De Bretten is een langgerekte strook groen die loopt vanaf Sloterdijk naar Halfweg. De gemeente wil de onbekendheid van het park verminderen en daarom met bewoners en ondernemers onderzoeken hoe het park beter te laten aansluiten bij ‘de stad van de toekomst’.

De toekomstbestendigheid wil de gemeente uitdrukken in een aantal ‘kernwaarden’, zoals duurzaam, innovatief en respect voor de huidige natuurwaarden. De aftrap is met ‘LabGreen de Bretten’. Hier komen onder andere een nieuwe bestemming voor de plek van de voormalige boerderij aan de orde en De Bretten als plek voor het recyclen van afval. Ook wordt nagedacht over hoe de twee volkstuincomplexen in het park een meer open karakter te geven.

De bijeenkomst is op 27 juni van 18.00 tot 20.00 uur in het Van Eesterenmuseum. Meer info via debretten@amsterdam.nl