Geluidsniveau festivals mogelijk omlaag na klachtenregen

Festival DGTL op het NDSM-terrein leverde veel klachten over geluid op in West (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De festivals DGTL en Awakenings hebben geleid tot 778 klachten over geluidsoverlast. Een groot deel van de klachten kwam uit West. Dit antwoordt het college van B en W op schriftelijke vragen van raadslid Boutkan (PvdA). De festivals bleven binnen de geluidsnormen. Het college gaat nader onderzoek verrichten waarbij ‘bij voldoende aanleiding ruimte moet bestaan voor eventuele aanpassing van de vergunningsnormen.’

Vooral het festival DGTL in het paasweekeinde van 20-21 april op het NDSM-terrein in Noord zorgde voor hinder (405 meldingen). Awakenings vond datzelfde weekeinde plaats in de Gashouder op het Westergasterrein en leverde 332 meldingen op. In 41 gevallen meldde de klager hinder te ervaren van beide festivals.

De geluidsnormen van beide festivals zijn niet overschreden, zo schrijft het college. “Het geluidsniveau van DGTL is beide dagen binnen de normen van 80dB(C) gebleven.” Rond 22 uur heeft handhaving vanwege het grote aantal klachten de organisatie verzocht het geluid te reduceren, waarop het niveau volgens het college stapsgewijs is gereduceerd. 

Er zijn volgens het college sterke aanwijzingen dat bij DGTL weer en wind een rol hebben gespeeld bij het grote aantal klachten, waardoor het geluid veel verder droeg dan gebruikelijk. “Een andere mogelijke reden kan zijn dat bewoners in nieuwbouw (Houthavengebied) voor het eerst geconfronteerd worden met een zekere geluidsbelasting.”

Het college vermoedt ook dat er wellicht sprake is van ‘een veranderend stedelijk/maatschappelijk draagvlak’ voor geluidsoverlast afkomstig van evenementen. Verder onderzoek is volgens het college nodig. “Nader onderzoek kan ook leiden tot concrete aanbevelingen over gewenste stappen voor het wegnemen van de ervaren overlast.” 

Het college erkent dat de capaciteit van het klachtennummer 14020 onvoldoende was om de enorme hoeveelheid telefoontjes af te kunnen handelen.