Gemeente houdt laatste woord in freezone

De Jan Evertsenstraat is de eerste freezone van Amsterdam (foto: De Westkrant)
Hoogstins2024

Een daktuin op de luifels in de Jan Evertsenstraat, een energiecoöperatie of een zogenaamd Wastelab. Met dat laatste worden locaties bedoeld waar bewoners afval naartoe kunnen brengen om te recyclen. “In ruil daarvoor komen dan waardebonnen, omdat afval waarde heeft.” Het is een deel van de oogst van wilde plannen en ideeën van bewoners voor de freezone in de Jan Evertsenstraat.

Gisteren was de eerste bijeenkomst in MidWest, waarop ook een concept-convenant werd gepresenteerd voor de freezone. Achterliggende gedachte: minder regels op bijvoorbeeld het gebied van vergunningen en het toestaan van mengformules. Maar ook: meer verantwoordelijkheid voor ondernemers en bewoners. Die zouden er samen moeten uitkomen.

Wie nu denkt dat in de Jan Eef nu alles kan, komt bedrogen uit. Uit de conceptovereenkomst blijkt dat gemeente de touwtjes stevig in handen houdt. Opvallend is dat alle experimenten na afloop van de pilot teruggedraaid moeten kunnen worden. En: ‘Uiteindelijk beoordeelt de gemeente de plannen voor versoepeling en vereenvoudiging.’

Nieuwsgierig naar de rest van de inhoud? Het convenant wordt van 10 november tot 7 december voorgelegd voor reactie. Meer info daarover via freezone@janeef.nl

DeWestkrant