Internationale school DENISE komt naar Nieuw-West

Lola Luid! aan de Mondriaanstraat (foto: Annelies Verhelst)
Hoogstins2024

Internationale school DENISE komt naar de Piet Mondriaanstraat in Nieuw-West. Het gebouw van de school waar eerst het Cartesius Lyceum zat en later het Nova College, wordt op het moment gerenoveerd. Tot voor kort werd het gebouw tijdelijk ingevuld door Lola Luid!
De school (Denise staat voor De Nieuwe Internationale School Esprit) zit nu nog in de Pieter de Hoochstraat in de Museumpleinbuurt en geeft tweetalig onderwijs aan basis- en middelbare schoolleerlingen. Daarvoor volgen ze niet het Nederlandse schoolsysteem, maar het International Primary Curriculum (tot 12 jaar) en het International Middle Years Curriculum (tot 15 jaar). Na het halen van hun diploma kunnen de kinderen doorstromen naar een reguliere mavo, havo of vwo. Ook heeft de school met een instroomprogramma mogelijkheden voor kinderen die geen Engels of Nederlands spreken.
Het gebouw telt 8000 vierkante meter en krijgt twee gymzalen.

DeWestkrant