Jan Eef als eerste regelluw

Hoogstins2024

De Jan Evertsenstraat is als eerste winkelgebied in de stad geselecteerd voor het ‘Plan van Aanpak freezone winkelstraten en horeca’. Dat houdt in dat de straat meedoet aan een proef om ‘knellende regels voor ondernemers en horeca weg te nemen’. Denk daarbij aan het afschaffen van terras- en exploitatievergunningen en de precariobelasting.

Stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester laat in een memo aan het Dagelijks Bestuur van West weten dat het college van B en W de Jan Eef heeft uitgekozen voor een eerste proef met het verminderen van de regeldruk. Het idee is dat ondernemers dan sneller beslissen om zich in het winkelgebied te vestigen, en dat ze meer ruimte krijgen om met vernieuwende concepten te komen.

De proef gaat pas na de zomer van start als bewoners en ondernemers het eens zijn over de spelregels. Daarvoor wordt een convenant afgesloten.