Omleidingen en hinder door eerste werkzaamheden aan brug Jan Eef

De Molenslootbrug over de Admiralengracht in de Jan Evertsenstraat in 2019. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Op maandag 9 november beginnen de eerste werkzaamheden aan de Molenslootbrug, de brug over de Admiralengracht in de Jan Evertsenstraat. Er zijn omleidingen tot en met 17 november en op 12 en 13 november zal er ook ’s nachts geluidshinder zijn, zo meldt de gemeente in een brief aan omwonenden.

Het gaat om voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwing van de slecht onderhouden brug. Tussen 9 en 17 november worden mantelbuizen geplaatst, waardoor straks kabels en leidingen kunnen worden gelegd zonder dat het wegdek opnieuw open moet. Deze manier van werken levert volgens de gemeente iets minder hinder op voor de omgeving en het verkeer.

Fietsstraat
Maandag 9 november is ook de dag waarop de brug in de De Clercqstraat over de Da Costakade wordt afgesloten tot 17 januari 2021. Het gaat om een proef met tijdelijke verkeersmaatregelen, onderdeel van een onderzoek naar een nieuwe inrichting van de De Clercqstraat, Jan Evertsenstraat en het stuk Admiraal de Ruijterweg daartussen als fietsstraat. Automobilisten zijn daar dan te gast en mogen maximaal 30 km/u. Meer over de opzet van dit experiment in dit artikel.