Jan Eef en De Clercqstraat straks fietsstraat, auto’s 30 km/u

De Jan Evertsenstraat: straks waarschijnlijk fietsstraat met rood asfalt, waar de auto te gast is. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De gemeente wil de Jan Evertsenstraat, de De Clercqstraat en het stuk Admiraal de Ruijterweg daartussen gaan inrichten als fietsstraat. Auto’s mogen daar maximaal 30 km/u rijden. Doorgaand verkeer zal worden geweerd. Dat blijkt uit een brief van wethouder Sharon Dijksma (verkeer en vervoer) aan de gemeenteraad. Ook het blackspotkruispunt Jan Evertsenstraat/Admiraal de Ruijterweg krijgt een veiligere inrichting. 

Brug afgesloten
Op 9 november begint een experiment om het autoverkeer te verminderen in de Jan Evertsenstraat, de De Clercqstraat en het stuk van de Admiraal de Ruijterweg. Brug 108 in de De Clercqstraat ter hoogte van de Da Costakade zal dan tot 17 januari zijn afgesloten voor autoverkeer. De brug blijft wel open voor fietsers, voetgangers en tram. 

Omrijden
Doel van deze ‘knip’ is om doorgaand autoverkeer al te weren. De brug was in 2018 ook al lange tijd afgesloten vanwege een noodreparatie, volgens Dijksma bleek het verkeer toen ‘zich goed te verdelen over het omliggende verkeersnetwerk’. De gemeente gaat in kaart brengen hoe het verkeer zich precies gedraagt en meet ook de luchtkwaliteit. Uit de brief blijkt dat er meer verkeer zal gaan rijden over de Bilderdijkstraat en de Willem de Zwijgerlaan. Omwonenden kunnen straks via een enquête hun ervaringen delen en mening geven.

Rood asfalt
Het project maakt onderdeel uit van de Oranje Loper, waarbij negen bruggen tussen de Raadhuisstraat en Mercatorplein worden vernieuwd. Ook de bruggen op de Jan Evertsenstraat en de De Clercqstraat worden vervangen. De straten krijgen een nieuwe inrichting, waarbij fietsers, voetgangers en tram meer ruimte krijgen. De gemeente werkt nu plannen uit voor een fietsstraat, waarbij auto’s te gast zijn en maximaal 30 km/u mogen rijden. Elders in de stad wordt bij de aanleg van fietsstraten rood asfalt gebruikt.

Straks dicht: deze brug ter hoogte van de Da Costakade wordt op 9 november als proef afgesloten voor autoverkeer. (Foto Richard Mooyman)