Maatregelen tegen hardrijders op Pieter Calandlaan

Waarschuwing bij het naderen van het Calvijn College. (Foto De Westkrant)
Hoogstins2024

Extra borden en markeringen moeten het begin van de Pieter Calandlaan in Nieuw-West veiliger maken. De ‘roekeloosheid’ van te hard rijdende automobilisten vormt volgens de fractie van DENK een gevaar voor de bewoners en bezoekers van de straat en voor de scholieren van het Calvijn College. 

DENK heeft in april schriftelijke vragen gesteld, die nu zijn beantwoord door wethouder Melanie van der Horst (verkeer en vervoer). Het college is bekend met de klachten dat daar te hard wordt gereden, aldus Van der Horst. In 2021 heeft de gemeente hierover al een petitie ontvangen met de titel Wild West. De Werkgroep Black Spots Amsterdam heeft onderzoek gedaan, ook naar het kruispunt met Wilhelmus Leemansstraat waar in 2022 een ongeval plaatsvond.

De gemeente voert dit kwartaal verkeersmaatregelen uit bij het Calvijn College door het aanbrengen van bebording en markering, aldus Van der Horst. Zij wijst er verder op dat op 8 december de maximumsnelheid in de straat van 50 km/u naar 30 km/u per uur gaat zoals op de meeste plekken in de stad.

In 2024 wordt een oversteek gemaakt voor fietsers en voetgangers op de kruising Pieter Calandlaan/Wilhelmus Leemanstraat. Dit door de aanleg van lange verkeersplateaus. De gemeente kijkt ook naar de mogelijkheid om de fietsstroken tussen Meer en Vaart en de brug ter hoogte van het Christoffel Plantijnpad te verbreden en de rijbanen voor auto’s te versmallen.

De Pieter Calandlaan krijgt bij de Wilhelmus Leemansstraat een oversteek voor voetgangers en fietsers. (Foto De Westkrant)