Buysbrug: fietsers in de toekomst alleen te gast?

De Buysbrug die fietsers en voetgangers moeten delen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het is vaak druk op de Buysbrug tussen de Jan van Galenstraat en Buyskade. Op de smalle brug is geen apart fiets- en voetpad. Grote aantallen fietsers rijden over de brug, voetgangers lopen zoveel mogelijk langs de randen. Een ontspannen wandeling is dat niet: fietsers rijden soms met hoge snelheid rakelings langs. 

Ruimte om een apart fiets- en voetpad aan te leggen is er niet op de brug, zo constateert de Werkgroep Blackspots Amsterdam die vorig jaar een Quick Scan heeft gemaakt van de situatie. Dit naar aanleiding van een aantal ongelukken, bijna-ongevallen en zorgen over verkeersveiligheid onder buurtbewoners. 

Voetgangersgebied
De brug kan in de toekomst mogelijk de status van voetgangersgebied krijgen waar fietsers dan te gast zijn, zo suggereert de werkgroep. In delen van het Westerpark is dat bijvoorbeeld al het geval. Het idee is dat fietsers dan meer rekening gaan houden met voetgangers. 

Minder druk
Volgens de werkgroep wordt dit mogelijk zodra er -zoals gepland- een nieuwe fietsverbinding over het Food Center is aangelegd. De Buysbrug zal door deze nieuwe fiets- en looproute tussen Bos en Lommer en Westerpark dan minder druk worden, zo is de verwachting.

Betere markeringen
De Werkgroep Blackspots Amsterdam adviseert voor de korte termijn om markeringen en borden op- en rond de brug te verbeteren. De bevindingen van de werkgroep zijn gedeeld aan de stadsdeelcommissie West door portefeuillehouder Ester Fabriek. 

Jan van Galenstraat
Recentelijk heeft de werkgroep ook een Quick Scan gemaakt voor de oversteek vanaf de Buysbrug over de Jan van Galenstraat, die volgens een aantal buurtbewoners onveilig is. De resultaten zijn momenteel nog niet beschikbaar, aldus Fabriek.

DeWestkrant