Meer betaald parkeren in Nieuw-West

parkeerautomaat, Amsterdam, Amsterdam-West, Baarsjes
Foto Martine de Vente
Hoogstins2024

Stadsdeel Nieuw-West gaat betaald parkeren invoeren in gebieden waar dat nog niet eerder was. Vooral in buurten ten noorden en westen van de Sloterplas moeten bewoners en bezoekers gaan betalen voor het neerzetten van auto. In de nieuwe gebieden gaat een tarief gelden van € 1,40.
Op een kaartje gepubliceerd op de website van de gemeente (zie onder), is te zien om welke gebieden het gaat. Volgens het stadsdeel zijn het vooral de gebieden waar nu blauwe zones zijn of waar hoge parkeerdruk is. Om bewoners in te lichten, zijn er een aantal inloopavonden georganiseerd in De Aker, Slotermeer, Geuzenveld en Osdorp. Hier kunnen bewoners zich laten voorlichten over de plannen.
In Nieuw-West kost parkeren na de verhoging van de tarieven per 1 april € 2,50 tot € 4,50. Dat hogere tarief geldt vooral in de zone rond de Ring A10 West. Het tarief van € 2,50 betalen automobilisten met name ten oosten van de Sloterplas en bij het Osdorpplein.

(bron: website gemeente Amsterdam)