Microfoons op huizen bij Westerpark

Hoogstins2024

In woonbuurten bij het Westerpark komt een vast meetsysteem om het volume van evenementen te controleren. De apparatuur zal op gevels van woningen worden gemonteerd. Dat kondigde stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester aan op een bewonersbijeenkomst donderdagavond.

Bouwmeester hoopt zo de geluidsoverlast verder terug te dringen. Volgens een enquête van stadsdeel West onder zeshonderd omwonenden is de hinder al flink afgenomen. In 2013 meldde 52% overlast door activiteiten in het park, dit jaar was dat gedaald tot 39%.

Om de hinder te beperken zijn diverse maatregelen genomen, zoals het draaien van de geluidsboxen en een verlaging van het maximaal toegestane volume. ’’Ik ben blij dat de overlast is afgenomen’’, aldus Bouwmeester. ’’Maar zijn we tevreden met dit resultaat? Nee.’’

Enkele bezoekers van de bijeenkomst zeiden ook dit jaar veel hinder te ondervinden, maar anderen bevestigden dat de overlast is verminderd. Het draaien van de speakers leverde overigens wel weer meer klachten op vanuit de volkstuinen. Ook waren er uit de buurt klachten over luidruchtige bezoekers na afloop van een concert of avondje uit en over het afsluiten van delen van het park en stukken grasveld.

Naast geluid zorgt vooral parkeeroverlast voor ergernis bij omwonenden. Bij grote evenementen worden parkeerregelaars ingezet, maar bij de drukke Sunday Market gebeurt dit volgens Bouwmeester nog niet. Hij zei te kijken naar oplossingen. Zo wil hij onder meer nagaan of bezoekers hun auto kunnen neerzetten op het terrein van het Food Center, dat een ingang heeft aan de Haarlemmerweg.

De stadsdeelvoorzitter zei ook in gesprek te gaan met de organisatie van De Rollende Keukens om de overlast te beperken en over extra maatregelen om de veiligheid te garanderen. Dit evenement was de laatste keer zo druk, dat bezoekers moesten worden teruggestuurd.

DeWestkrant