Nieuw integraal kindcentrum De Vindplaats najaar 2020 open

foto: Akros
Hoogstins2024

Basisscholen De Roos, Narcis Querido en Akros Kinderopvang de
de start van kindcentrum De Vindplaats aan het voorbereiden. Het nieuwe
centrum komt in een nieuw gebouw aan de Jan den
Haenstraat in Bos en Lommer. De bouw hiervan vordert gestaag. Deze
week werd het hoogste punt hiervan bereikt. Dat werd uitbundig gevierd
met ouders, kinderen, medewerkers, het bouwbedrijf en andere
betrokkenen.

Het integraal kindcentrum zal vijf dagen per week open zijn van 7.30
tot 18.30. Integraal betekent dat onderwijs, kinderopvang,
buitenschoolse opvang, voorschool en voor- en tussenschoolse opvang
allemaal in één gebouw plaats gaan vinden, in plaats van versnipperd
over allerlei locaties en organisaties. Het gebouw wordt ruim en licht
van opzet met bijzondere voorzieningen voor dans en muziek, wetenschap
& techniek, beeldende vakken, theater, koken, sport en spel. Het
gebouw en het plein bieden ook ruimte voor activiteiten en sport in de
buurt. De Vindplaats en gaat komend najaar open. Info en aanmelden:
www.devindplaats.amsterdam

DeWestkrant